Wijktoerisme Selwerd

Toeristenkantoor Selwerd

Bottelroosstraat 3
Groningen
contact@periferie.nl

 
Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 11:00-18:00

Wijktoerisme

In het Periferie-toeristenkantoor in de Groninger jaren '60 wijk Selwerd kan men onder andere terecht voor informatie over de geschiedenis van de wijk. De winkel en de producten die er verkocht worden zorgen voor een goede start van een mooi uitje. 

Over Selwerd

Selwerd is één van de laatste wijken in Groningen die als echte wederopbouwwijk kan worden beschouwd. De wijk bestond echter al langer, zelfs voor de tweede wereldoorlog, in verschillende vormen op de tekentafel. In 1928 presenteerden stedenbouwkundigen H. Schut en H. Berlage een uitbreidingsplan van de stad Groningen. De twee voorzagen vooral een uitbreiding naar het noorden, het polderland in, waar de resten van het riviertje de Hunze, plaatselijk Selwerderdiep geheten, doorheen kronkelde. Hier zou een nieuwe wijk moeten verrijzen.
Het zou echter ruim drie decennia en twee grote stedenbouwkundige omslagen duren voor in 1963 de eerste spade de grond in werd gezet als begin van de wijk Selwerd.

 

Stedenbouwkundige Henk Eysbroek werd aangewezen voor de ontwerpklus. Deze stedenbouwkundige was al in de jaren ’50 verantwoordelijk voor de meeste naoorlogse wijken in Groningen, De Wijert-Noord en Corpus den Hoorn, later Paddepoel Vinkhuizen en ook Selwerd. Hij was eerder betrokken geweest bij de Rotterdamse wijk Pendrecht. De vroege wijken voorzagen in genoeg ruimte voor de eerste golf van de woningnood en waren gebouwd naar de idealistische basis van de wijkgedachte, een stedenbouwkundige theorie die opgang maakte tijdens de wederopbouwtijd. De stad werd verdeeld in decentrale wijken die grotendeels zelfvoorzienend zijn. De wijken zijn daarin eigenlijk een soort dorpen, die aaneengeschakeld rondom de oude stadskern de nieuwe stad vormen. Eysbroek was ook degene die de stempelbouw heeft geïntroduceerd in Groningen.

 

Selwerd met zo’n 6000 bewoners, bezoekers en logées niet meegeteld, van meer dan 88 nationaliteiten is een uitdrukking van verscheidenheid in eenheid. Allen wonen immers in dezelfde soort woningen en gaan naar dezelfde supermarkt. De wijk drukt de stille demografische revolutie in Nederland na 1960 uit. De zogenaamde autochtonen, eerst behept met Groninger tongval, later met alle dialecten van Nederlandse bodem, begroetten allengs vaker zogenaamde allochtone bewoners. Gezinnen kregen alleenstaanden als buren en met de popularisering van het hoger en universitair onderwijs voor iedereen, hebben zij gedurende kortere of langere tijd, helaas niet altijd tot genoegen, gezelschap van studenten uit alle windstreken.

 

 

november-bewerkt-web3
wandelkaart
henkeysbroek-site
henkeysbroek-site